Koło Przewodników PTTK

Uchwałą ZO PTTK w Legnicy z dnia 31 grudnia 2016 r. zostało zwołane 28 stycznia 2017 Walne Zebranie Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele przewodników i ZO PTTK Legnica. Wybrano nowe władze KPTiS:
Przewodnicząca: Mariola Welter
Z-ca Przewodniczącego: Adam Michno
Sekretarz: Helena Rafałko
Skarbnik: Leopold Najdek
Członek Zarządu: Ewa Malorny
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Janusz Janczyński
Członkowie: Ryszard Kuc, Zenon Hetnar

Wykaz czynnych przewodników - członków KPTiS przy ZO PTTK w Legnicy:

 1. Bielachowicz Mirosław - Legnica
 2. Bierwiaczonek Halina - Legnica
 3. Hawrysz Marian - Lubin
 4. Hetnar Zenon – Legnica
 5. Hojniak Emil Leon – Legnica
 6. Janczyński Janusz - Legnica
 7. Kiełbasa Krzysztof – Legnica
 8. Kuc Ryszard – Lubin
 9. Klancko Piotr – Legnica
 10. Malorny Ewa – Legnica
 11. Małek Waldemar – Legnica
 12. Michno Adam – Złotoryja
 13. Misiura Joanna – Bolesławiec
 14. Najdek Leopold – Legnica
 15. Rafałko Helena – Legnica
 16. Rosół Kaziemierz – Legnica
 17. Słaboń-Róg Zofia – Kunice
 18. Szarecki Czesław – Legnica
 19. Turkiewicz Marian – Lubin
 20. Welter Mariola - Legnica
 21. Wiśniewski Edward – Legnica
 22. Zbróg Monika - Legnica