Skład Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa "Dolny Śląsk"

Funkcja Imię I Nazwisko Oddział PTTK Stopień IK
Przewodniczący Marek Rabski Legnica IKR
Z-ca Przewodniczącego Janusz Turakiewicz Jelenia Góra IKR
Sekretarz Edward Wiśniewski Legnica ZIK
Członek Janusz Kaczmarek Wrocław IKR
Członek Henryk Berczyński Kłodzko ZIK

Kolegium powstało na podstawie Uchwały Nr 24/XIX z 2 marca 2019 Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.